Kto może znaleźć się w TBPI | YOUNG?

Są trzy podstawowe warunki:

  1. Data urodzenia artysty nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 1989 roku.
  2. Artysta ma obywatelstwo polskie.
  3. Prace artysty nie były publikowane w żadnym wydanym dotychczas albumie serii TBPI.

Więcej szczegółów na temat składania zgłoszeń do The Best Polish Illustrators 2020 | YOUNG znaleźć można na tych stronach:

Pamiętaj, że uruchomiliśmy również konkurs na okładkę albumu.
Na stronie Zgłoszenie do konkursu na okładkę, możesz poznać wszystkie szczegóły na temat przystąpienia do konkursu.