Prosimy o podanie numeru zamówienia

Prosimy o podanie numeru zamówienia. Pomoże nam to szybko zidentyfikować i rozwiązać problem. Zgłoszenia, które posiadają komplet informacji rozpatrujemy w pierwszej kolejności, ponieważ łatwiej jest nam je rozwiązać. Wszystkie sprawy formalne wymagają potwierdzenia tożsamości, dlatego ważne jest, aby zgłoszenie wymagające potwierdzenia tożsamości były kompletne.