Przeczytaj przed wypełnieniem.

Obsługa zgłoszenia odbywa się drogą elektroniczną. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest adres email, który podawany jest podczas logowania lub zakładania konta. 

W przypadku zgłoszeń dotyczących zamówień, przesyłek itp, konieczne jest podanie prawidłowego adresu email oraz numeru zamówienia. Numer zamówienia oznaczony jest znakiem kratki (#), po którym następuje siedmiocyfrowa liczba. Przed rokiem 2019 numeracja zamówień miała format krótszy niż 7 cyfr.

Podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia zgłoszenia i kontaktu z Państwem, a w konsekwencji anulowaniem zgłoszenia.

[ticket-submit]